یادگیری در بستر بازی از واقعیت تا مجازی

آموزش / بازی

بازی های واقعی و مجازی با ارزش‌های ذاتی خود از ابزارهای مناسب یادگیری نسل فعال بعدی است. بسیاری از یادگیری های تربیتی را می‌توان در خلال بازی‌ ها به کودک نشان داد و به راحتی کودک را در مسیر

یادگیری در بستر بازی ادامه

آیا بهبود اختلالات تعادلی حرکتی با بازی های رایانه ای امکان پذیر است؟

آموزش / فرزندپروری / بازی

توانبخشی بیماران با اختلالات تعادلی حرکتی دارای اهمیت فراوانی است و چنانچه فرآیند توانبخشی بیماران به درستی انجام نشود، منجر به ناتوانی فیزیکی فرد می‌شود.

ادامه

برنامه ریزی رفتاری نوجوانان و کاهش وابستگی به بازی‌های رایانه‌ای

آموزش / فرزندپروری / بازی

تنظیم یک برنامه ریزی رفتاری دقیق برای کاهش میزان وابستگی نوجوانان به بازی های رایانه ای می‌تواند افراد را در رسیدن هر چه بیشتر به رفتار مورد نظر کمک کند.

ادامه

بازی های رایانه ای و نگرش مردم ایران

آموزش / خانواده دیجیتال / بازی

بازی های رایانه ای به علت تعاملی بودن، شیوه‌های موفق و پنهان الگودهی، جامعه‌پذیر کردن کودکان از طریق انتقال هنجارها و آموزهای مستقیم و غیرمستقیم، از ظرفیت‌های فراوانی برای تاثیرگذاری‌های عمیق و دراز مدت بر کودکان و نوجوانان برخوردارند.

ادامه

چگونگی پردازش اطلاعات در کودکان

آموزش / فرزندپروری / بازی

پردازش اطلاعات در حوزه‌ روانشناسی شناختی بر زمان واکنش و تعداد پاسخ‌های درست به محرک‌های ارائه شده متمرکز است و مفهومی برای توضیح فعالیت‌های شناختی می‌باشد.

ادامه

سواد رسانه ای با بازی های رایانه ای

آموزش / سواد رسانه‌ای / بازی

سواد رسانه به منزله پتانسیل‌های عمومی انسان‌ها در یک دوره تاریخی مشخص، برای برقراری ارتباط با یکدیگر است. که در سه بعد مواد، کیفیت و نهاد‌ها امکان‌پذیر است.

ادامه

بازی‌های رایانه‌ای و مهارت چرخش ذهنی

آموزش / فرزندپروری / بازی

فرد در فرآیند چرخش ذهنی باید تجسم نماید که اگر یک شکل دو یا سه بعدی به اندازه‌ معینی حول یک محور بچرخد، پس از چرخش چگونه ظاهر می‌شود. چرخش ذهنی را به عنوان توانایی چرخاندن اشیا دو یا سه

ادامه

آموزش به کودکان کم‌توان ذهنی

آموزش / فرزندپروری / بازی

کم توان ذهنی، اصطلاحی است که برای دانش‌آموزانی که محدودیت‌های اساسی در عملکرد ذهنی و مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی دارند، به کار می‌رود.

ادامه

نقد و بررسی انواع سبک‌ بازی های رایانه ای

آموزش / سواد رسانه‌ای / بازی

انواع سبک بازی های رایانه ای، فعالیتی داوطلبانه و اختیاری هستند که بازیکن می‌داند با فضای زندگی‌ متفاوت هستند و همین باعث ایجاد حس لذت از برد در او می‌شود.

ادامه

تاثیر بازی های رایانه‌ای بر آموزش مفاهیم به دانش‌آموزان

آموزش / فرزندپروری / بازی

با برنامه‌ریزی هدفمند از بازی و تاثیر بازی ها می‌توان برای آموزش موضوع‌های مختلف علمی، مهارت‌های اجتماعی، اصول اخلاقی، رفتاری و ارزش‌های اجتماعی سود جست.

ادامه