آیا بهبود اختلالات تعادلی حرکتی با بازی های رایانه ای امکان پذیر است؟

آموزش / فرزندپروری / بازی

توانبخشی بیماران با اختلالات تعادلی حرکتی دارای اهمیت فراوانی است و چنانچه فرآیند توانبخشی بیماران به درستی انجام نشود، منجر به ناتوانی فیزیکی فرد می‌شود.

ادامه

برنامه ریزی رفتاری نوجوانان و کاهش وابستگی به بازی‌های رایانه‌ای

آموزش / فرزندپروری / بازی

تنظیم یک برنامه ریزی رفتاری دقیق برای کاهش میزان وابستگی نوجوانان به بازی های رایانه ای می‌تواند افراد را در رسیدن هر چه بیشتر به رفتار مورد نظر کمک کند.

ادامه

آموزش به دانش آموزان عقب مانده ذهنی

آموزش / فرزندپروری / تکنولوژی

دانش آموزان عقب مانده ذهنی دچار مشکلات یادگیری و عدم سازگاری با موقعیت‌های زندگی روزمره هستند. توانمندسازی آنان در آموزش و پرورش اهمیت بسیار دارد.

ادامه

چگونگی پردازش اطلاعات در کودکان

آموزش / فرزندپروری / بازی

پردازش اطلاعات در حوزه‌ روانشناسی شناختی بر زمان واکنش و تعداد پاسخ‌های درست به محرک‌های ارائه شده متمرکز است و مفهومی برای توضیح فعالیت‌های شناختی می‌باشد.

ادامه

رشد معنویت کودکان با رسانه های دیجیتال

آموزش / فرزندپروری / تکنولوژی

رشد معنویت در کودک بسیار پیچیده است و تحت تاثیر عوامل متفاوتی نظیر خانواده، مدرسه، گروه همسالان و رسانه های دیجیتال و غیره... است. رشد معنویت در هر انسانی دارای یک روند پویا است که در سالهای زندگی رخ می‌دهد

ادامه

چگونگی استفاده کودکان از انواع فضاهای مجازی

آموزش / فرزندپروری / تکنولوژی

هر یک از انواع فضاهای مجازی طراحی شده، دارای یک اجتماع است که از طریق آن افراد با یکدیگر در ارتباطند. شبکه های اجتماعی نمونه‌ بارز انواع فضاهای مجازی هستند.

ادامه

بازی‌های رایانه‌ای و مهارت چرخش ذهنی

آموزش / فرزندپروری / بازی

فرد در فرآیند چرخش ذهنی باید تجسم نماید که اگر یک شکل دو یا سه بعدی به اندازه‌ معینی حول یک محور بچرخد، پس از چرخش چگونه ظاهر می‌شود. چرخش ذهنی را به عنوان توانایی چرخاندن اشیا دو یا سه

ادامه

شناخت کودک و دنیای پیرامون

آموزش / فرزندپروری / تکنولوژی

پایگاه‌های اطلاعاتی در رسانه‌های دیجیتالی و شبکه‌های اجتماعی و اطلاعات شبکه‌ای گسترده‌ که به کودک عرضه می‌شود، بر شناخت کودک از دنیای اطرافش اثرگذار باشند.

ادامه