وقتی که دنیای مجازی زندگی واقعی را احاطه می‌کند

آموزش / سواد رسانه‌ای / اینترنت دوستدار کودک و نوجوان

بخش‌های عمده‌ای از زندگی انسان‌ها و به ویژه زمان فراغت آن‌ها تحت تاثیر فناوری‌های ارتباطی به ویژه دنیای مجازی قرار گرفته است. فناوری‌های ارتباطی جدید، احساس سهیم شدن و شریک بودن با دیگران را به افراد القا می‌کنند، بدین معنا

ادامه